ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -    55588031

IBAN -  GR 6301603680000000055588031       

 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 

 

ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ    -   0026-0048-29-0101538229

IBAN - GR     0902600480000290101538229

 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  -  6592 - 106257- 511  EYR

IBAN -    GR 82 0171 5920 0065 9210 6257 511

 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ